TVC PRODUCTION

Le Café

Giới Thiệu

Một clip Quảng cáo cho thương hiệu Le Café tại Thành phố Đà Nẵng.

Đội Ngũ Sản Xuất

Đạo Diễn

Phan Trung Nghĩa

Quay Phim

Phan Trung Nghĩa

Kịch Bản

Diễn Viên

Chỉnh Sửa Phim