PHIM TỰ GIỚI THIỆU

TTBH Yamaha YFS Đà Nẵng

Giới Thiệu

Đội Ngũ Sản Xuất

Đạo Diễn

Phan Trung Nghĩa

Quay Phim

Phan Trung Nghĩa

Kịch Bản

Diễn Viên

Chỉnh Sửa Phim