MV Production

Phố Nhỏ Ngày Xưa – Vũ Mạnh Tuấn

Giới Thiệu

Nhớ về chốn cũ là nhớ, là nghĩ về những gương mặt lạ hóa quen. Mỗi người tìm đến góc phố này, gửi chào nhau bằng một nụ cười. Người quen cũ ấy liệu đã đến hay chưa. Mỗi người một niềm riêng, gặp nhau ở chốn này, đồng điệu sự lặng yên.

Đội Ngũ Sản Xuất

Đạo Diễn

Phan Trung Nghĩa

Quay Phim

Phan Trung Nghĩa

Kịch Bản

Diễn Viên

Chỉnh Sửa Phim

Đối Tác