MV Production

Hương Sắc Hội An – Trương Kiều Diễm

Giới Thiệu

 

Đội Ngũ Sản Xuất

Đạo Diễn

Phan Trung Nghĩa

Quay Phim

Phan Trung Nghĩa

Kịch Bản

Diễn Viên

Chỉnh Sửa Phim

Đối Tác