Phim Tài Liệu – Phóng Sự

Bảo tồn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà

Giới Thiệu

Phóng sự này nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo tồn động vật hoang dã, nhất là voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng nằm trong danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật được bảo vệ vô điều kiện.

Đội Ngũ Sản Xuất

Đạo Diễn

Phan Trung Nghĩa

Quay Phim

Kịch Bản

Diễn Viên

Dựng Phim