TVC Production

DA NANG FOOD Ẩm thực Đà Nẵng

Giới Thiệu

S35 Film hân hạnh được sản xuất , giới thiệu về ẩm thực Đà Nẵng cho năm APEC 2017.

Đội Ngũ Sản Xuất

Đạo Diễn

Phan Trung Nghĩa

Quay Phim

Phan Trung Nghĩa

Kịch Bản

Diễn Viên

Chỉnh Sửa Phim