Th10

Bảo Tồn Vọoc Chà Vá Chân Nâu

Phim Tài Liệu - Phóng Sự Bảo tồn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà Giới Thiệu Phóng sự này nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo tồn động vật hoang dã, nhất là voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng nằm trong danh mục nhóm IIB ở mức...