our production.

s

tv commercial.

TVC là loại quảng cáo sẽ tạo nên những sự thay đổi mạnh mẽ cho các sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng.

s

storytelling.

Storytelling là thể loại video với mục đích truyền tải thông điệp thương mại và tạo ra sự kết nối cảm xúc với người xem thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng và cá nhân hóa của doanh nghiệp.

s

viral.

Viral video là dạng có khả năng thu hút lượng người xem lớn trong thời gian ngắn và tạo được hiệu ứng lan truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

s

graphic motion.

Graphic motion: là dạng video sử dụng các yếu tố đồ họa nhằm diễn hoạt thông tin.

We have no special talents,
We are only passionately curious.

our best videos.

what we do.

01.

pre-production.

Pre-production: là giai đoạn xây dựng ý tưởng kịch bản, lên kế hoạch cũng như là phát triển concept art cho dự án.

02.

production.

Production: là quá trình sẽ quay lại các cảnh phim được dự tính ở giai đoạn pre-production.

03.

post-production.

Post-production: sẽ kết nối các đoạn phim rời rạc thành một sản phẩm hoàn chỉnh và mạch lạc.

our partner.

our crew.

a
a

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased.

fb. tw. ig.